Εισαγωγή στη φωτογραφία μου

Εγκατάλειψη

Εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικής, προκαλώντας συχνά δέος και την εντύπωση ότι αυτά που έχουν περάσει, δεν έχουν πραγματικά "φύγει"...

Σχόλια