Εισαγωγή στη φωτογραφία μου

Πόρτες και Παράθυρα ενός παλιού Βύρωνα

 Πάντα έβρισκα μια ομορφιά και ένα μυστήριο στην θέα του παραδοσιακού, παλιού ή μοντέρνου σχεδιασμού θυρών και παραθύρων.


Σχόλια