Εισαγωγή στη φωτογραφία μου

Splash

Παρ' όλη την ομορφιά και μαγεία της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, υπάρχουν στιγμές που μια δόση χρώματος κάνει πραγματικά εντύπωση!

Σχόλια