Η μαγευτική αρχιτεκτονική κυριαρχεί υπερήφανα.

Η μαγευτική αρχιτεκτονική κυριαρχεί υπερήφανα.

Οι κατεστραμμένες κατοικίες έχουν θέα στη θάλασσα.

Οι κατεστραμμένες κατοικίες έχουν θέα στη θάλασσα.

Αν και μια παράκτια περιοχή, η αλιεία δεν είναι τόσο κοινή.

Αν και μια παράκτια περιοχή, η αλιεία δεν είναι τόσο κοινή.

Οι διάσπαρτες κατοικίες προδίδουν την απομόνωση της πόλης.

Οι διάσπαρτες κατοικίες προδίδουν την απομόνωση της πόλης.

Άδειες παραδοσιακές κατοικίες μοναδικής αρχιτεκτονικής.

Άδειες παραδοσιακές κατοικίες μοναδικής αρχιτεκτονικής.

Η θάλασσα παραμένει ήρεμη και άγρια στον βυθό της.

Η θάλασσα παραμένει ήρεμη και άγρια στον βυθό της.

Τα οχήματα περιμένουν στο λιμάνι για κάποια φιλική άφιξη.

Τα οχήματα περιμένουν στο λιμάνι για κάποια φιλική άφιξη.

Ο ήλιος φωτίζει τα άγρια βουνά.

Ο ήλιος φωτίζει τα άγρια βουνά.

Παρόμοιοι εγκαταλελειμμένοι πύργοι είναι διάσπαρτοι γύρω από πολλές κατοικίες.

Παρόμοιοι εγκαταλελειμμένοι πύργοι είναι διάσπαρτοι γύρω από πολλές κατοικίες.

Back to Top