Η κύρια κατοικία του Βασιλιά Γεωργίου, με πρώτο πλάνο το άγαλμα του έφιππου Κοζάκου.

Η κύρια κατοικία του Βασιλιά Γεωργίου, με πρώτο πλάνο το άγαλμα του έφιππου Κοζάκου.

Η ανατολική πλευρά από την κύρια κατοικία του Βασιλιά Γεωργίου.

Η ανατολική πλευρά από την κύρια κατοικία του Βασιλιά Γεωργίου.

Εγκαταλειμμένος ξενώνας.

Εγκαταλειμμένος ξενώνας.

Προοπτική κτίσματος που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική της τότε εποχής.

Προοπτική κτίσματος που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική της τότε εποχής.

Ερείπια κατοικίας, με το γκαράζ δεξιά με εμφανή την καταστροφή που υπέστη.

Ερείπια κατοικίας, με το γκαράζ δεξιά με εμφανή την καταστροφή που υπέστη.

Χαλάσματα κατοικίας, πρόχειρα περιφραγμένης.

Χαλάσματα κατοικίας, πρόχειρα περιφραγμένης.

Η Φύση έχει περικυκλώσει πολλά παρόμοια κτίρια.

Η Φύση έχει περικυκλώσει πολλά παρόμοια κτίρια.

Άποψη της Βασιλικής Αυλής, με το μαρμάρινο λέοντα αριστερά στην πηγή.

Άποψη της Βασιλικής Αυλής, με το μαρμάρινο λέοντα αριστερά στην πηγή.

Ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης μελών της Βασιλικής Οικογένειας.

Ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης μελών της Βασιλικής Οικογένειας.

Back to Top