Το εργοστάσιο όπως φαίνεται από μακριά.

Το εργοστάσιο όπως φαίνεται από μακριά.

Η είσοδος και το εργοστάσιο εφεδρείας στο πίσω μέρος.

Η είσοδος και το εργοστάσιο εφεδρείας στο πίσω μέρος.

Άποψη του υπόγειου χώρου όπως φαίνεται από πάνω.

Άποψη του υπόγειου χώρου όπως φαίνεται από πάνω.

Οι κατεστραμμένες πλευρές εκτίθενται ως επί το πλείστον στον άνεμο και στη θάλασσα.

Οι κατεστραμμένες πλευρές εκτίθενται ως επί το πλείστον στον άνεμο και στη θάλασσα.

Το γυμνό σώμα του εργοστασίου εκτίθεται στα στοιχεία της φύσης.

Το γυμνό σώμα του εργοστασίου εκτίθεται στα στοιχεία της φύσης.

Όλα αυτά τα στηρίγματα ενωμένα... σαν ένας ζωντανός οργανισμός.

Όλα αυτά τα στηρίγματα ενωμένα... σαν ένας ζωντανός οργανισμός.

Γυμνοί πυλώνες που υποστηρίζουν ένα νεκρό εργοστάσιο.

Γυμνοί πυλώνες που υποστηρίζουν ένα νεκρό εργοστάσιο.

Η θέση της ασφάλειας του εργοστασίου φωνάζει "ΣΩΣΕ ΜΕ"!

Η θέση της ασφάλειας του εργοστασίου φωνάζει "ΣΩΣΕ ΜΕ"!

Ένα γυμνό παράθυρο, όπου δεν υπάρχουν μάτια πια να παρακολουθούν.

Ένα γυμνό παράθυρο, όπου δεν υπάρχουν μάτια πια να παρακολουθούν.

Back to Top