Μπαίνοντας στο βασίλειο των ασθενών.

Μπαίνοντας στο βασίλειο των ασθενών.

Ο χώρος και η θέα πολλών ήταν περιορισμένα.

Ο χώρος και η θέα πολλών ήταν περιορισμένα.

Οι σιωπηλές προσευχές του παρελθόντος, ζωγραφισμένες σήμερα, περιγράφουν τον πόνο των νοσηλευομένων..

Οι σιωπηλές προσευχές του παρελθόντος, ζωγραφισμένες σήμερα, περιγράφουν τον πόνο των νοσηλευομένων..

Το μεγαλύτερο μέρος των χώρων διαμονής καταστρέφονται ολοκληρωτικά.

Το μεγαλύτερο μέρος των χώρων διαμονής καταστρέφονται ολοκληρωτικά.

Την αγωνία και τον πόνο μόνο το σκοτάδι θα μπορούσε να περιγράψει.

Την αγωνία και τον πόνο μόνο το σκοτάδι θα μπορούσε να περιγράψει.

Η κατεστραμένη βαφή στον τοίχο περιγράφει τη φθορά αυτού του εγκαταλελειμμένου χώρου.

Η κατεστραμένη βαφή στον τοίχο περιγράφει τη φθορά αυτού του εγκαταλελειμμένου χώρου.

Η κακή τύχη αποτελούσε το λιγότερο από τα προβλήματά σου εδώ.

Η κακή τύχη αποτελούσε το λιγότερο από τα προβλήματά σου εδώ.

Ατελείωτες αίθουσες οδηγούν το δρόμο προς την ταλαιπωρία.

Ατελείωτες αίθουσες οδηγούν το δρόμο προς την ταλαιπωρία.

Όπως μια κυψέλη, η τεράστια περιοχή αυτού του τόπου απασχολούσε πολλούς υπαλλήλους.

Back to Top